Владимир Градев – Работата на душата

  „…в този театър на света, на тази сцена на съзнанията…“[1]   1. Как да четем Духовните упражнения на свети Игнатий Лойола? Кой наш прочит в най-голяма степен може да се приближи до тяхното писане? Питането предпоставя завършения вече прочит. […]