Свежа Дачева – Експресия

Сърцето ни пулсира в крехкия свят на илюзиите. Стената на залеза блажено лежи в очите ни. Наивната мелодия на живота звучи в стиховете на Свежа Дачева.    Александър Арнаудов      На Фини, потомката на Бастет   Бялата сянка на […]

Свежа Дачева – Близнак

Сърцето ни е слънчев атом, който ще се взриви. Смъкваме снощните звезди от небето. Простираме галактиката в новите стихове на Свежа Дачева.  Александър Арнаудов    * на дървото пред моя прозорец Това дърво, чиито сенки-видения го правят населена с птици […]

Свежа Дачева – В килията на сърцето си

Изпитвам огромно уважение към празния лист, към дървото, от което идва празният лист и също така имам много голям респект към думата. Смятам, че ние сме много отговорни за думите, които казваме и не трябва да злоупотребяваме с дар словото, […]

Свежа Дачева – Салът на душата ми

Дебнем с настървеността на гладни вълци лебедовата шия на отсрещния бряг – мъдри като речни змии и невинни като пух от глухарчета в най-новите стихове на Свежа Дачева, които с удоволствие ви представяме на апокалиптичния сал на списание „Нова асоциална […]

Свежа Дачева – Над бездната

Дните ни са отминали и се превръщаме в неканени призраци, обитаващи времето. Молим се някой заблудил се ангел да ни забележи, кръжейки над бездната в нас. Все по-инкогнито се завръщаме в детството си с новите стихове на Свежа Дачева.  Александър […]

Свежа Дачева – Дървото на живота

Само Бог ни обича и познава, когато стигнем дъното на вечността. Тъгата ни губи пътя си под тежестта на света, вкопчил се в нас. Сърцето ни е дървото на живота в новата публикация на Свежа Дачева. Александър Арнаудов   * […]

Свежа Дачева – Всичко е за другите

Старицата Подобно ярък сън, минава всеки ден старицата край мене по перона: шапка от съсухрено листо, като дъждовен облак пардесю, обувки с багра на презрели вишни, опазени за косовете гладни, непроницаеми като корубата на костенурка ръкавици, чадър със цвят на […]