Невена Борисова – Всичко важно

Времето разцъфва в душата. Всичко важно вече е отминало. Животът е в зенита на красотата си в стиховете на Невена Борисова.    Александър Арнаудов     Всичко важно   Избери си как да го кажеш – животът е твърде кратък […]

Невена Борисова – Ничий път

Артериите погубват своите удари по первазите на деня. Стоим пред лицето на тишината. Имаме цялото време на света за прелестта на смъртта в стиховете на Невена Борисова.    Александър Арнаудов Ничий път Ничий път не желая, не желая ничий път. […]

Невена Борисова – В самия край на живота

Мълчанието ни окуражава да бъдем кротки. Светлината гасне наполовина в окото на самотника. Сърцето ни е разположено в самия край на живота в стиховете на Невена Борисова.  Александър Арнаудов    * Ако оставя лампата в съседната стая, за кого ли […]

Невена Борисова – Аз, която тлея

Липсва ни гласа от детството.  Душата поема по своя път и тлеем в телата си. Отделечаваме се от болката в новите стихове на Невена Борисова.  Александър Арнаудов      * От детството единствено ми липсва гласът на щурците, може би […]

Невена Борисова – Диалог на мизантропи

Поляната на старостта е почти безлюдна. Под пластовете на човешкото откриваме детски спомени. Всички сме облаци без строй в новите стихове на Невена Борисова.  Александър Арнаудов    Диалог на мизантропи Повечето хора не са добри, нито лоши. Повечето са по […]

Невена Борисова – Денонощие от смъртта

Бъдещето ни са ятата наши предшественици. Има ли Словото, къде глава да подслони във времето? Ореолите ни пазят от самите нас, а последната дума имат изгревите. Събираме реколтата на всичко изживяно в най-новите стихове на Невена Борисова. Александър Арнаудов   […]

Невена Борисова – Всичко е тъжно

Времето минава и всичко е тъжно в ръцете му. Сменяме си местата и падаме нагоре, когато порастваме. В най-новите си стихове Невена Борисова окача звезди по небето.  Александър Арнаудов   Всичко Всичко е тъжно. Тъжни са празните ръце, които някога […]

Невена Борисова – Ветрове

Силвия Плат, ветрове и ангел с човешка кожа – представяме ви най-новите чудесни стихове на Невена Борисова. Авторката е родена през 1987 г. във Велико Търново. Завършва паралелка с изучаване на английски и немски език в Езикова гимназия „Проф. д-р […]

Невена Борисова – Молитва

Същата Коледа Заложната къща е украсена с Коледни светлини подобно на обкичена гилотина. Минувач поглежда с мазния си любопитен поглед монетите в купичката на просяка. Дребнотемието обикаля зимата като хладен вятър. Тънкият скреж ляга и на твоята гръд. Казах ли […]

Невена Борисова – Протоапокалиптично

Протоапокалиптично Не се страхувай, каза отдавнашна тъмнокоса приятелка, която наистина се доказа смела, животът й в началото бе това, което всеки би искал, после превърна се в нищо, и тя все така остана си смела. Запомних думите й, докато виждах […]