Деси Нико – Триптих или На 30 трептях

Три важни момента в пребиваването ни на този свят: когато даваме живот (или решаваме, че май е по-добре да не дадем); когато се научаваме на живот след смъртта на основополагащо близък човек (или разбираме, че никога няма да живеем нормално […]