Ася Палева – Ребра татуирани с орхидеи

Зимата изяжда есента. Мракът се спуска в просъница. Търсим надеждата в текстовете на Ася Палева.  Александър Арнаудов    Нормалност   Ребрата му са татуирани с орхидеи. Разпънат на масата на патолога лежи копнежът, че живота отново ще стане нормален   […]

Ася Палева – Радио

Радиовълните пронизват дните ни. Побеждаваме вятърните мелници с маски. Раждаме се с болката в тесктовете на Ася Палева.  Александър Арндаудов   * Споделям тишината на сърцето си. Не нахълтвай шумно, понеже залезите ще осиротеят.   * Защо сте чисти, попитах […]

Ася Палева – Лилавата нощ

Забравяме как се плаче. Тялото става спомен. Отваряме очите си и затваряме сърцето в стиховете на Ася Палева.  Александър Арнаудов    * Отворих очите си и затворих сърцето за всичко, което ме наранява. Забравих как се плаче. Полегнах върху ангелско […]

Ася Палева – Безумия

Дъждът е несподелени чувства между нас и небето. Животът ни е една имитация на света. Сваляме всички маски в новите текстове на Ася Палева.  Александър Арнаудов    * Порция валеж ми припомня, че имам стави. Костите прогизват от сълзите ми. […]

Ася Палева – Маска

Сънят е единственото спасение. Мислите са ходещи трупове. Изходът е непрестанната молитва в поезията на Ася Палева.  Александър Арнаудов    * Като ходещи трупове са мислите за бъдещето. Надеждите гълтат хапчета за имунитет. Кръст чертая върху праха на нощното шкафче. […]

Ася Палева – Не виждаме изход

Умът ни тегли към ада. Не виждаме изход в живота или в смъртта. Преследваме себе си в новите стихове на Ася Палева.  Александър Арнаудов    * Искрени сме само, когато не виждаме изход – само в страха и в молитвата. […]

Ася Палева – Буквата

Без Другия светът е празен вестник и нощ без луна. Едно вечно мълчание. Буквата плаче за езика на любовта, а той е винаги поезия и безкрайно многоточие в най-новите стихове на Ася Палева.   * Буквата плаче за своята дума. […]

Ася Палева – Причастие

Сами се сътворихме от нищото. Слънцето се промъква тайно в очите ни, докато се давим в тях. Духът ни става гълъб, който свежда очи за причастие в новите стихове на Ася Палева.  Александър Арнаудов    * Път, крачка, дъх, знак […]

Ася Палева – На буксир

Влачим сърцето си на буксир и търсим пътя в безлюбовния свят. Времето ни отминава и продължава отвъд себе си. Намираме светлина в разрушените гнезда на щъркели с новите стихове на Ася Палева.  Александър Арнаудов   * Разрушаваме гнезда на щъркели, […]

Ася Палева – Пашкул

Болката в този живот разцъфва като кървава роза в следващия. Разпъваме пашкула й и потушаваме огъня на самоунищожението с молитви. Смирението е единственото, което ни остава, след като сме били себе си, в новите стихове на Ася Палева.  Александър Арнаудов  […]