Анна Мирчева – Синьото на нощта

Единайсет допирателни за разпознаване на съ-твореното След цяла работна сряда синьото на нощта ме грабва и поемам големия риск да узрея да съм мекият сочният плод който се стича по струните на невроните ти без да ги къса така бавно […]