Манифест

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ОТВЪД. МАНИФЕСТ НА НОВА АСОЦИАЛНА ПОЕЗИЯ   Манифестът отдавна е изгубил значението си на акт, легитимно предаващ уникален екзистенциален и естетически опит. Същото важи и за неговите автори. И за авторството въобще. В подобен смисъл Манифестът е само историческа […]

Интервю: De Profundis 2017

De Profundis 2017   Поетът Виктор Иванов разговаря с Ивайло Мерджанов и Васил Прасков за ситуацията свързана с основаването на литературното движение „Нова Асоциална Поезия“ и за неговия поведенчески и естетически стил   Виктор Иванов: Според Вас, какво стои в […]