Невена Борисова – Всичко важно

Времето разцъфва в душата. Всичко важно вече е отминало. Животът е в зенита на красотата си в стиховете на Невена Борисова. 
 
Александър Арнаудов
 
 
Всичко важно
 
Избери си как да го кажеш –
животът е твърде кратък или
твърде кратък е животът.
Затова не е важно какво ще ти се случи утре,
нито какво не се е случило,
важно е кой е държал ръката ти като дете,
пред училище, докато коляното е сълзяло.
Толкова е кратък животът, че това е
твоята вечност.
Помниш ли
онези борове в двора на предучилищната
как се издигаха над главата –
като добронамерени великани,
винаги гледай нагоре, шепнеха,
това е тайната на пълноценно живения живот, 
учителката, която се вглеждаше
в детските очи и ръце,
важно е
как падаха сезоните отвесно, докато
ти ги гледаше удивено.
Важно е в кое море се къпеше, вече
израствайки – помниш ли, целият клас
влязохте в морето,
с дрехите,
беше късен следобед,
валеше дъжд, валяло е времето,
в този час, тези минути,
животът беше в зенита на красотата си, 
чудиш се на симпатичната неразумност
на учителите си, но те са били
истински поети на живота.
Благодари за тези мигове,
те са габърчета, на които се крепи
картината.
Не се надявай на повече,
и не искам да кажа, че всичко това е твърде малко,
напротив.
Нека отново изредим това, което
ни прави живели истински,
защото така разцъфват в душата:
детските стъпки по есенните листа,
детското ухо, опряло морския рапан,
усмихнатият възрастен,
огънят привечер, заритите в жарта картофи
бижута от пиратско съкровище.
Бъди спокоен,
всичко важно вече го имаш.

 

Списание „Нова асоциална поезия“, бр. 31, януари, 2021

Comments

comments