Списание „Нова асоциална поезия“, бр. 24, ноември, 2019

hard core 

Божидар Пангелов – Облаци (01. 11. 2019)

Васил Прасков – Сбогуване с поезията (04. 11. 2019 )

Ивайло Мерджанов – С нея като възкресение (01. 11. 2019)

Ивона Иванова – Тотална щета (01. 11. 2019)

Лъчезар Лозанов – Безпокойство (15. 11. 2019)

Марин Маринов – Преселението (15. 11. 2019)

Петър Канев – Човешки свят (08. 11. 2019)

Ружа Матеева – Катастрофата е неизбежна (01. 11. 2019)

Саня Табакова – Лед (02. 11. 2019)

Стефан Гончаров – В окопите на съня (03. 11. 2019)

 

поезия

Айча Заралиева – Финският залив (04. 11. 2019)

Боряна Богданова – Няколко предходни залеза (09. 11. 2019)

Ванеса Стефанова – Отстъпление (14. 11. 2019)

Венелин Бараков – Вечност (15. 11. 2019)

Веска Георгиева – В отсъстващата пръст (03. 11. 2019)

Георги Славов – Луната е република (09. 11. 2019)

Диана Димитрова – По пътя на Керуак (14. 11. 2019)

Иванка Гичева – Апокалипсис (06. 11. 2019)

Лили Спасова – Сърцето на града (10. 11. 2019)

Маргарита Черникова – Вятър без допирни точки (04. 11. 2019)

Марио Стоев-Анхело – Младостта не си тръгва (02. 11. 2019)

Мария Стоянова – Животът е подаяние (10. 11. 2019)

Надежда Тошкова – Болка да съм (08. 11. 2019)

Райна Вакова – Домът на думите (03. 11. 2019)

Рени Васева – Кал (04. 11. 2019)

Спаска Гацева – Сълзата (10. 11. 2019)

Стефания Милева – Сърцето не е мишена (03. 11. 2019)

 

проза 

Весислава Савова – Пачуърк на новия ми живот (09. 11. 2019)

Слави Томов – Deleuze & Guattari на плажа (15. 11. 2019)

Тодор Ников – Разруха (02. 11. 2019)

 

източни пиеси 

Цанка Шишкова – Море (06. 11. 2019)

 

нова асоциална класика 

Атанас Петров – Смъртта е самотно занимание (14. 11. 2019)

Бистра Окереке – Движи се само сърцето (o8. 11. 2019)

Габриела Цанева – Думите са мъртви (14. 11. 2019)

Илияна Делева – Когато храмовете ни горят (06. 11. 2019)

Павел Павлов – Самотата ми не ме напусна (14. 11. 2019)

 

love is colder than death 

Велислава Кандова – Черни сандали (10. 11. 2019)

Десислава Славова – Разрези (09. 11. 2019)

Димитър Пенчев – Защо, по дяволите, ми е това просветление? (06. 11. 2019)

Елина Иванова – Сбогуване със своите (08. 11. 2019)

 

изход 

Ивайло Мерджанов – Фази на отчаянието (02. 11. 2019)

Comments

comments