Цанка Шишкова – Есен

Пътуваме през сезоните и стигаме залеза. В тишината на нощта откриваме времето. Пътят е само отвъд с новите текстове Цанка Шишкова – в рубриката на списание „Нова асоциална поезия“ – „Източни пиеси“.
 
Александър Арнаудов 
 
 
ЕСЕН
Пътуваме през сезоните – годишни и житейски, опиянени от божествената им красота, заслушани в музиката на космичната тишина. Пътуваме забързани към неизвестността с усещането за уникалност на избрания от нас път, докато един ден осъзнаваме, че след всяко кръстовище пътят е само напред…
 
 
*
есен –
топлите цветове
на залеза
 
 
*
равноденствие –
във вазата за цветя
есенни листа
 
 
*
късна есен…
прегръщат се сенките
на голите клони
 
 
*
есенна разходка…
шумолят в краката ми
цветовете на дъгата
 
 
*
есенен дъжд
на безлюдния плаж
двойка влюбени
 
 
*
есен…
звън на вятърни камбанки
в тишината на нощта
 
 
*
есен в парка…
мъж потропва с бастуна си
в ритъма блус

 

Списание „Нова асоциална поезия“, бр. 22, септември, 2019 

Comments

comments