Ася Палева – Буквата

Без Другия светът е празен вестник и нощ без луна. Едно вечно мълчание. Буквата плаче за езика на любовта, а той е винаги поезия и безкрайно многоточие в най-новите стихове на Ася Палева.

 

*
Буквата плаче
за своята дума.
Думата мълчи
в стаено многоточие..

 

Осъзнато хайку

Когато разбереш,
че си живял
между другото.

 

*
Като виновно
дете,
направило
беля
се скътавам
в душата си.
Ще се
спася ли
от наказание,
само Бог знае…

 

*
Като празен
вестник,
като таван
без паяци
в приказна нощ
без луна
е светът ми
без теб

 

*
С любовта
на малката
русалка
ще те накажа
а после
ще отплавам
със съня ти…

 

Списание „Нова асоциална поезия“, бр. 22, септември, 2019

Comments

comments