Надежда Тошкова – Кръвни понятия

Ненаситен глад за още поезия, токсична и течаща във вените вместо кръв. Кръвни понятия, с име на човек. След любов, която те е намерила, за да те научи какво е смърт. Всичко това – в най-новите стихове на Надежда Тошкова, с която ще имате възможност отново да се срещнете по „Голи очи“ в началото на декември в София.

Ива Спиридонова

 

*
Вчера вечерях с поезия.
Сита съм
с глад за още.

 

*
„Достатъчно“
не е количество.

Състояние е.

 

*
Онова,
което разяжда човека,
възражда поета.

 

*
Дъждът с мъгливите си мисли
размива хоризонта в локва,
където отхвърляните истини
се губят в концентричните окръжности
на камъчето неудобно от обувката.

Лицето ти е мокро.
Дъждът е само твоя вик,
защото съм се случила.

 

*
Прибирам бавно
прегризаното въже в джоба си.
Китките ми също се опитват да потънат.
Безуспешно остават на светло.
Поне са свободни да пишат.
За тъмнината,
останала върху им.

Аз само стискам зъби.

 

*
Бриз отрони несъзнателно
полската тъга по лятото.
Зачервени са очите му
от цъфтящи макове.

 

*
Стопанин си на очите ми.
От началото на погледа
до края на хоризонта.
В последния пламък
на клечка кибрит
огнище ти построих.

Не напускай дома си.

 

*
Развила съм отлична интуиция
за несъвместимост с онзи хлад,
който с иглите си се мъчи да ми влива
отровата си тъмна на безсилие
на опити от себе си да ме е е страх,
но вените ми дълги са достатъчно
и нежно тънки за красивата внезапност,
с която твоя поглед ги проби
и стана част от кръвното понятие
за пулс по цялата ми дължина,
и още повече за ехото в дълбокото
на неповиканата никога самотност.

И беше топло. Колко беше топло
да имам в себе си целуваща ме същност,
разливаща се чак до всяка крайност
на пръстите изтръпнали, на кожата,
на тихото дихание от устните,
на мислите смутени и на волята,
забравила за точката си на пречупване…

Веднъж отвъд, един от нас е мъртъв,
а другия си тръгва от безкрайност.
Сърцата ни умират все отвътре.
И не от хлад.
От кръвните понятия.

 

Списание „Нова асоциална поезия“, бр. 15, ноември, 2018

Comments

comments