Христина Панджаридис – Алиса в страната на есента

Тишината е безкрайна в страната на есента. Живеем щастливо под самотата на сенките и увеличаваме дозите надежда с поезията на Христина Панджаридис. 

Александър Арнаудов 

 

*

листа по реката
аз съм Алиса
в страната на есента

 

ТАНЦ

Танцувам без да си почивам
танцувам бавно
танцувам на мелодии които обичам
и на останалите
завъртам се
прикляквам и мятам косите си

 

*

любовна вечер
двама на масата
двойна тишина

 

ЮНСКИЯТ ДЪЖД

По обедно време
ако съвсем искате да знаете
в каравана под сянката на бук
живял повече от годините на цялото ми семейство
без разрешение на местните власти
но с платена винетка за минаване през Чехия
по покрива затропа град
и от отвореното прозорче потече вода
юнският дъжд
не бе спал в каравана
намерихме се най-после
живяхме щастливо единайсет дъждовни минути

 

*

eсенна умора
увеличавам дозите
надежда

 

Списание „Нова асоциална поезия“, бр. 15, ноември, 2018

Comments

comments