Людмила Петрова – Любов до смърт

ЛЮБОВ ДО СМЪРТ

В душата на човека
се влиза през рана.
Затвори след себе си
и остани.

 

СЕМЕЙСТВО

Гърбът ти не е сбогом,
гърбът ти е опора.

 

ТЪРГОВИЯ

У нас целогодишно
е черен петък –
разпродажба на души.

 

СПАСЕНИЕ

Ще се потърся
на дъното на нищото.
Ще се измъкна от там.
Не съм барон,
нито съм Мюнхаузен,
но ще си отскубна перчема
от теглене.
Аз тегленето го мога.

 

ПАРАДОКС

Слушам,
за да не чувам.
Пея, за да мълча.
Топля се,
за да изстина
спокойно.

 

ДЕВАЛВАЦИЯ НА АЗА

Аз съм другите
и това е хубаво.
Някога се търсех
в тях.
Вече не го правя.
Знам, че съм там.

 

Списание „Нова асоциална поезия“, бр. 6, декември, 2017

Comments

comments