Списание „Нова асоциална поезия“, бр. 6, декември, 2017

поезия

Айча Заралиева – Триста и шейсет километра (09. 12. 2017)

Ана Цанкова – Ръцете на този град (15. 12. 2017)

Анелия Тушкова – В тъмното (15. 12. 2017)

Антоний Димов – Прощавам (12. 12. 2017)

Блага Запрянова – Анна с две н (02. 12. 2017)

Божидарка Божинова – Ти си път (09. 12. 2017)

Боряна Богданова – Откакто (11. 12. 2017)

Венелин Бараков – Детство (04. 12. 2017)

Десислава Славова – Вертикално (08. 12. 2017)

Диляна Велева – Отшелник (11. 12. 2017)

Ива Спиридонова – Уча изкуството на тъгата (13. 12. 2017)

Людмила Дукова – Облаци (02. 12. 2017)

Марио Стоев-Анхело – Да бъда тъжен колкото си искам (14. 12. 2017)

Мирела Миладинова – Неминуемото (15. 12. 2017)

Надежда Тошкова – Неми стихове (10. 12. 2017)

Невена Борисова – Молитва (07. 12. 2017)

Свежа Дачева – Всичко е за другите (07. 12. 2017)

Стефан Вангелов – Смъртта заради която се обичаме (12. 12. 2017)

Султан Ангелов – Призраци (04. 12. 2017)

Хайри Хамдан – Европа (09. 12. 2017)

Христина Гутева – Рана (05. 12. 2017)


hard core

Александър Иванов – София (16. 12. 2017)

Божидар Пангелов – Авраам (03. 12. 2017)

Васил Прасков – Нобелова награда за смърт (01. 12. 2017)

Виктор Иванов – Нас ни чете единствено смъртта (16. 12. 2017)

Ивайло Мерджанов – Нещо се случва в поезията (01. 12. 2017)

Иво Цанов – Култура на щастието (06. 12. 2017)

Ивона Иванова – Петък 13 (01. 12. 2017)

Кристиан Илиев – Страх (08. 12. 2017)

Мария Македонска – La Libertad (14. 12. 2017)

Мартин Костов – Отражението на езика ти (15. 12. 2017)

Петър Канев – Без невъзможното ослепявам (13. 12. 2017)

Ружа Матеева – Чернова (01. 12. 2017)

Стефан Гончаров – Нощта е бавна (16. 12. 2017)

 

трилър

Ася Палева – Дългото пътуване (14. 12. 2017)

Георги Славов – Накажи ме (02. 12. 2017)

Десислава Събкова – До края на света (03. 12. 2017)

Димитър Пенчев – Раздвоение (10. 12. 2017)

Елза Нинова – Тъмна песен (13. 12. 2017)

Елина Иванова – Не обичам Коледа (05. 12. 2017)

Лили Резачева – Сърп (05. 12. 2017)

Людмила Петрова – Любов до смърт (14. 12. 2017)

Мария Ергина – Обичам зимата (08. 12. 2017)

Мария Стоева – Прелиствайки Достоевски (12. 12. 2017)

Мария Стоянова – Гръбнакът на лятото (04. 12. 2017)

Наташа Георгиева – Отвъд (10. 12. 2017)

Роланда Стефанов – По кожата ми (15. 12. 2017)

Светослав Савев – Шизофрения (05. 12. 2017)

 

дела и документи

Велислава Кандова – Октомврийска революция (06. 12. 2017)

Денис Олегов – Манифест на провала (06. 12. 2017)

Емилиян Иванов – Дахау (06. 12. 2017)

 

дебюти

Георги Бутраков – Носталгията е франчайз (08. 12. 2017)

Павел Павлов – Взлом (04. 12. 2017)

Румен Стоилов – Краят на деня (11. 12. 2017)

Стефания Милева – След сто години самота (09. 12. 2017)

Юлия Радева – С изричното участие на Робърт Бърнс (12. 12. 2017)

 

източни пиеси

Весислава Савова – Краят на света (07. 12. 2017)

Гергана Янинска – Зимно слънце (02. 12. 2017)

Зорница Харизанова – Зимно слънцестоене (07. 12. 2017)

 

проза

Анита Велева – Агония (03. 12. 2017)

Гергана Златкова – По ръба (10. 12. 2017)

Емилиян Иванов – Милост за рибата или най-странният език под небето и въобще (Първа част) (13. 12. 2017)

Симеон Шиндаров – Лозенец – Обеля (11. 12. 2017)

Слави Томов – Пиян и самотен (16. 12. 2017)

 

преводи

Роджър Уотърс – Затъмнение (авторски превод от английски – Петър Канев) (03. 12. 2017)

Comments

comments