Ая Бсесо – Слабост

СЛАБОСТ

преди да те срещна
укреплението ми
беше непробиваемо
бях поставила барикади
иззидала бях стени
построила бях крепостни кули

откакто те срещнах
тук-там стените се напукаха
мазилката им се олюпи
от кулите се събориха
няколко заблудени тухли
барикадите станаха
неустойчиви

укреплението ми
беше непробиваемо
преди да се превърнеш
в единствената му
слабост

 

ОКЕАН

винаги съм
харесвала
водата
не знаеш дали
вълните няма
да те отнесат
дали ще
достигнеш дъното
дали няма
да се удавиш
изпълва те
с чувство
за несигурност
но въпреки това
се хвърляш
в нея

и точно затова
се хвърлих
към теб

 

ЛАСТИК

затягаш се
около сърцето ми
ако отпуснеш рязко
ще ме заболи

 

ВОЙНА

в битките,
които водиш
сам със себе си
аз съм
косвената жертва

 

БУНТ

животът ми
протече като
постояннно
обучение –
учеха ме
как да говоря
къде да мълча
дали да гледам
кое е забранено
кое е наказуемо
искаха да
бъда лишена
от пороци
да съм
тиха
смирена
скромна
и вярна
само и единствено
на Бога

а аз реших
да бъда вярна
само и единствено
на себе си

 

Списание „Нова асоциална поезия“, бр. 5, ноември, 2017

Comments

comments