Георги Славов – Мракът владее

Заради полилея
винаги някъде
зад лампата
мракът владее

 

Събуждам се,
за да взема
приспивателни

 

Париж, всичко приключи.
Кучетата те изядоха,
а поезията е навсякъде.

 

Чай от мента – рецепта
против събуждане,
която не работи.

 

Нубийки танцуват
на забравените родни
европейски ритми.
Всички заедно.

Ти-ри-ри-рам
Раз два три
Цял живот
Репетиции

 

Повечето песни са от четири акорда
Повечето стаи са с четири стени
Двадесет души трудно да имат едно
сърце

 

Денят, когато Големият брат няма да
гледа.
Денят, който никога не идва.

 

Хляб и зрелище

Хлябът е австрийски здравословен,
а зрелището не е за разправяне.

 

Мисъл полиция

Господ ще ви накаже,
но преди това нека опитаме и ние.

 

Списание „Нова асоциална поезия“, бр. 3, септември, 2017

Comments

comments