За нас

Електронно списание „Нова асоциална поезия“ е свободна литературна сцена. В края на всеки месец се организира четене, в което вземат участие авторите от актуалния за същия брой. Броевете на списанието се публикуват ежемесечно от първо до петнадесето число. Публикациите за него се изпращат на редакцията до петнадесето число на предходния месец на електронен адрес newasocialpoetry@gmail.com., с прикачена към тях снимка и документ с текстове (и кратка автобиография за новите автори на изданието). След изпращане на Вашите текстове, ще получите имейл с обратна информация, дали сте одобрени за публикация.
Продължаваме отвъд!

 

Настоящ брой: Брой 31 – януари

Предстоящо издание:
Брой 32 ще започне на 1 март 2021 г.

Facebook страница
Група на списанието

Редакторски екип:

Александър Арнаудов
Александър Иванов
Божидар Пангелов
Васил Прасков
Ива Спиридонова
Ивона Иванова
Ружа Матеева

Comments

comments