За нас

Електронно списание „Нова асоциална поезия“ е свободна литературна сцена. В края на всеки месец се организира четене, в което вземат участие авторите от актуалния за същия брой. Броевете на списанието се публикуват ежемесечно от първо до петнадесето число. Публикациите за него се изпращат на редакцията до петнадесето число на предходния месец на електронен адрес newasocialpoetry@gmail.com., с прикачена към тях снимка и кратка автобиография (за новите автори на изданието). След изпращане на Вашите текстове, ще получите имейл с обратна информация, дали сте одобрени за публикация.
Продължаваме отвъд!

Настоящо издание:

Списание „Нова асоциална поезия“, бр. 27, април, 2020

Предстоящо издание:
Брой 28 ще започне на 1 юни 2020 г.

Facebook страница
Група на списанието

Редакторски екип:

Александър Арнаудов
Александър Иванов
Божидар Пангелов
Васил Прасков
Ива Спиридонова
Ивона Иванова
Ружа Матеева

Comments

comments