Ерик Пангелов – Доброто като нещо красиво, злото като нещо грозно

За първи път публикуваме в рубриката ни „Дебюти“ опит за философско есе на дванайсетокласник по вечната тема за „доброто и злото“, изхождайки от ясното съзнание, че интересът към „подобни въпроси“ и търсенето на личните отговори на същите може да продължи […]

Марио Коев – Недостатъчно кратки размисли

  Днешният образован човек е естествено предразположен да възприема и да вярва в безсмислици и глупости. Собствено това е великата тайна на масовото образование. … Който е убеден, че не може да бъде манипулиран, окончателно е затънал в пашкула от […]

Марио Коев – Човешкият труд

И все пак … е много трудно, особено когато става дума за човешките постъпки, да бъдат предписани някакви точни, продиктувани от разума правила и да бъде изключена случайността, винаги запазваща правата си в тези дела. Мишел Монтен, „Опити“[1]   Един […]

Иван Маринов – Медийният взлом: относно културните родства

    Възникването и развитието на средствата за масова комуникация е сред основните прекурсори, детерминирали социокултурната ситуация на постмодерността. От възникването на писмеността и разпространяването на преписи в темпоралната дъга, обхващаща времената от древността до XV век с усъвършенстваната от […]

Златомир Златанов – Феноменология на колаборационисткия разум

  Когато падна правителството в Италия, това се отрази на еврото. Когато това се случи в България,  отражение намери само в популистките страхове. Ако сме преминали в пост-историята, вече няма събития, има само кредитни рейтинги. Няма и войни, или те […]

Илиян Шехада – Левиатан – дураци, чудовища

  Левиатан на Андрей Звягинцев рисува днешна постсъветска, радикално секуларизирана Русия и нейните стигми, априорни модели на императивното безправие и беззаконност. Путинова Русия е оттеглена от имперските красоти на Москва и е интернирана в политическата култура на едно гето край […]

Иван Маринов – Отвъд естетиката. Философски и естетически концепти в „Раждането на трагедията от духа на музиката“

  Когато през 1871 година (публикувана през 1872 г.) младият Фридрих Ницше написва „Раждането на трагедията от духа на музиката“, Европа все още не е променила облика си под влиянията на ирационалистичната философия. Макар и Шопенхауер, и Киркегор вече да […]