Мария Стоева – Изкупление

колко смело пазиш опазената крепост пази сърцето си ще бъде изкупление   една пронизваща тишина кротко обикна самотата няма те празнувам завръщането на думите   свенливи спомени затвориха вратата на сърцето ми аз съм мига на равносметка който няма да […]

Мария Стоева – Пазя спомена като разпятие

и няма нищо две и две не правело четири ден за ден не прави много дни миг смисъл не отнема цялото безсмислие   на път за смелите ти истини полуневинно полуистинско предвиждах пътя когато се блъснаха очите ни   усмивката […]