Бадер Алсуейти – Парола

Треперим в потока на диханието. Светът е проклятието на нашето отсъствие. Слънцето оставя нишки в очите ни с поезията на Бадер Алсуейти.  Александър Арнаудов    Парола Въведоха паролата за сърцето си. Това са си моите пръсти. Десетина лилии, протегнати до […]

Бадер Алсуейти – Градът на любовта и глада 

Улиците се къпят в дъжд и водка. По тротоарите никнат скитници и пияници. София е любовно пророчество в поемата на арабския поет Бадер Алсуейти.  Александър Арнаудов    Градът на любовта и глада Софийските улици се къпят в дъжд и водка. […]

Бадер Алсуейти – Пред олтара на търпението

Бадер Алсуейти е арабски поет и писател. Живее и работи в Германия, издал е три стихосбирки: – „Момчето без родина” 2008г. – „Реч за глада от трибуната на контейнер” 2011г. – „Отпечатъци по стената на изгнанието” 2012г. Белетристика: „Последователно по […]