Ася Палева – Буквата

Без Другия светът е празен вестник и нощ без луна. Едно вечно мълчание. Буквата плаче за езика на любовта, а той е винаги поезия и безкрайно многоточие в най-новите стихове на Ася Палева.   * Буквата плаче за своята дума. […]

Ася Палева – Причастие

Сами се сътворихме от нищото. Слънцето се промъква тайно в очите ни, докато се давим в тях. Духът ни става гълъб, който свежда очи за причастие в новите стихове на Ася Палева.  Александър Арнаудов    * Път, крачка, дъх, знак […]

Ася Палева – На буксир

Влачим сърцето си на буксир и търсим пътя в безлюбовния свят. Времето ни отминава и продължава отвъд себе си. Намираме светлина в разрушените гнезда на щъркели с новите стихове на Ася Палева.  Александър Арнаудов   * Разрушаваме гнезда на щъркели, […]

Ася Палева – Пашкул

Болката в този живот разцъфва като кървава роза в следващия. Разпъваме пашкула й и потушаваме огъня на самоунищожението с молитви. Смирението е единственото, което ни остава, след като сме били себе си, в новите стихове на Ася Палева.  Александър Арнаудов  […]

Ася Палева – Инсекти

В епилога на сезоните душата ни е изкълвана от зимата. Крием светлината на детството в очите  и чакаме продължението на мислите си. Вятърът не може да заглуши думите ни в новите стихове на Ася Палева.  Александър Арнаудов    * Гладен […]

Ася Палева – Спасение

Животът ни е обещание, което не се сбъдва. Сънуваме мъгла и тя се излива в душата ни. Спасението е кръстът, който носим в новите стихове на Ася Палева.  Александър Арнаудов   Сън Сънувах най-прекрасния сън, че тялото ми е цигулка, […]

Ася Палева – Болката е моята кучка

Откриваме светлина в самотните места на душата. Вятърът сънува нашите залези. Сенките на живота пълзят като отчаяна надежда на дъното на сърцето в най-новите стихове на Ася Палева. Александър Арнаудов    * Под мъждукащата светлина на уличния фенер молив рисува […]

Ася Палева – След изгрева

След изгрева се срещаме с мрака на нашето съществуване. Тялото е хармония и всички вени се сплитат на възел, за да ни напомнят, че сме живи. Гневът ни задушава, докато молим за любов в новите стихове на Ася Палева.  Александър […]

Ася Палева – Бунт

Лятото се излива като потоп над беззащитната земя. Огънят му иска да изпепели сърцето и сълзите. Остава свлачището от емоции, зариващо живота ни в най-новите стихове на Ася Палева, която с лиричния си бунт вдигна публиката на крака по време […]

Ася Палева – Модиляни

Ако животът ни бе картина на Модиляни, пеперудите в стомаха ни щяха да летят вечно в хербария на чувствата, а в раковините заровени в пясъка на времето, щяхме да чуваме шума на сърцето си. Стиховете на Ася Палева винаги ни […]