Анна Чонгарска – На дъното

* Понякога спирам да виждам, да чувам. Спирам. Просто пулсирам като набъбнала вена – прокарвам топлина. Не се вижда нищо напред, нито назад, защото всичко е точно в този момент, сега. В тази секунда се разливам отвъд мене, за да […]

Анна Чонгарска – Корените на дърветата

Да запалим по една свещичка за изгубените надежди, да намират пътя в тъмното.   Корените на дърветата никнат по покривите на къщите, разперени във въздуха, протегнати кокалести пръсти търсят нагоре твърдина да се захванат. А светът бяга от тях надолу […]