Диана Димитрова – Макове

Кръвта ни полепва по небето. Мъртвите не могат да летят. Животът е игра в стиховете на Диана Димтрова.    Александър Арнаудов     * Една гарга е кацнала на рамото ти. Кълве очите, устните, сърцето ти, но никъде няма кръв. […]

Весислава Савова – Куноичи

Разпадаме се и душата намира покой. Времето минава покрай нас всяка нощ. Търсим Избрания в стиховете на Весислава Савова.  Александър Арнаудов Куноичи Буда често се смее. Докато тресе голямото си шкембе, ги измисля едни такива, че да му стане още […]

Велислава Кандова – Пеликан

Будим се в чуждо съзнание. Слънцето отмести времето от раменете ни. Любовта е пет лунички щастие в текстовете на Велислава Кандова.    Александър Арнаудов   * Днес видях пеликан как плува по Дунава огромен топъл и бял перата му събираха […]

Рени Васева – Офелия

Времето е замлъкнала камбана. Вторачваме се в смъртта и отплуваме навътре в света. Зачеваме любов в текстовете на Рени Васева.    Александър Арнаудов   * Нарича ли Хамлет своята Офелия курва? Виж, вън воали подмята в мастиленосиньо щедрата вечер, а […]

Бадер Алсуейти – Градът на любовта и глада 

Улиците се къпят в дъжд и водка. По тротоарите никнат скитници и пияници. София е любовно пророчество в поемата на арабския поет Бадер Алсуейти.  Александър Арнаудов    Градът на любовта и глада Софийските улици се къпят в дъжд и водка. […]

Гергана Георгиева – Как тъмнината прозира

Всеки опит за бягство прегръща сянката си. Тъмнината прозира в очите ни. Душата ни е в точката на пречупване в стиховете на Гергана Георгиева.  Александър Арнаудов    Къде се съблече сълзата на птицата мисълта е с форма на вятър който […]

Соня Георгиева – Щастието се препъна в мен

Щастието се препъна в нас и ни отгледа. Тишината е няма, докато в сърцето настана бунт. Небето ни дава знаци в текстовете на Соня Георгиева.  Александър Арнаудов    Няма тишина настана бунт сърцето ми крещи срещу теб за теб настана […]

Денис Олегов – Вечен чужденец

Нямаме право на отечество. Човекът е минало, а душата става самотник. Избираме пътя си в стиховете на Денис Олегов.  Александър Арнаудов    Вечен чужденец Аз нямам право на родина, аз нямам право на отечество! Един човек с невзрачно минало, лишен […]

Невена Борисова – В самия край на живота

Мълчанието ни окуражава да бъдем кротки. Светлината гасне наполовина в окото на самотника. Сърцето ни е разположено в самия край на живота в стиховете на Невена Борисова.  Александър Арнаудов    * Ако оставя лампата в съседната стая, за кого ли […]

Айше Рубева – Икар

Стъпваме леко сред мъглата и няма да стигнем безвремието. Страхуваме се да не събудим мъртвите с обичта си. Живи сме и цели в новите текстове на Айше Рубева.  Александър Арнаудов    КЪЩАТА МИ е до старите гробища коминът й високо […]