Иван Маринов – Медийният взлом: относно културните родства

    Възникването и развитието на средствата за масова комуникация е сред основните прекурсори, детерминирали социокултурната ситуация на постмодерността. От възникването на писмеността и разпространяването на преписи в темпоралната дъга, обхващаща времената от древността до XV век с усъвършенстваната от […]

Златомир Златанов – Феноменология на колаборационисткия разум

  Когато падна правителството в Италия, това се отрази на еврото. Когато това се случи в България,  отражение намери само в популистките страхове. Ако сме преминали в пост-историята, вече няма събития, има само кредитни рейтинги. Няма и войни, или те […]

Владимир Сабоурин – Корпорацията Reigns

  Това е реплика на Говорещата Лисица от Антихрист на Ларс фон Триер. След подялбата на „Поетически Никулден 2016“ между Г. Господинов и П. Дойнов трябва окончателно да е станало ясно следното: 1) Когато А-филмът на Корпорацията е издал книга, […]

Владимир Сабоурин – Поезия и популизъм

  След привиждането на Нова социална поезия като по дифолт „лява” и жалейката, че не е достатъчно такава по рудници и перници (Силвия Томова), новият политически етикет, прилепен на случващото се, е „популизъм”. Нова социална поезия е „поетико-популистко движение” (Петя […]

Сирма Данова – Рибният буквар: отхраняние на социалните животни

  На Йоана   Има един неочакван скок в педагогическата програма на Петър Берон и това е преходът от физиология към социална философия. Онова, с което изненадва „Рибният буквар” в поствъзрожденската епоха, са авторовите отклонения от образователно-занимателния план. Там упражняването […]

Златомир Златанов – Фашизмът пристигна в Харманли

В момента в България се практикува биополитически фашизъм – случаят Харманли: чужденците носят болести. Те са евентуални терористи. Те трябва да бъдат заградени. В момента българската идентичност се е упътила към своя Аушвиц – това би казал Адорно. Разбира се, […]

владимир сабоурин – към завистта на бедните 2

  There’s class warfare, all right, but it’s my class, the rich class, that’s making war, and we’re winning. Warren Buffet   богатите в бг литературата станаха още по-богати класовата война на богатите срещу бедните, наречена мирен преход, се изостря богатите […]

Златомир Златанов – Меритокрация

Меритокрацията е щекотлива работа. Какво лошо има в това да се издигнеш според собствените си възможности и компетентност, да се конформираш към прослойката на професионалисти и успели хора? Нали това е нещо като демократичната фантазия за преобладаваща прослойка в самоотношение […]