Ася Палева – Радио

Радиовълните пронизват дните ни. Побеждаваме вятърните мелници с маски. Раждаме се с болката в тесктовете на Ася Палева. 

Александър Арндаудов

 

*
Споделям
тишината на
сърцето си.
Не нахълтвай
шумно,
понеже
залезите
ще осиротеят.

 

*
Защо сте чисти,
попитах сълзите си;
защо си свито –
попитах сърцето си;
защо виждаш
песимистична развръзка –
попитах ума си.
Отговори ми радиото
тихо –
защото си
просто
човек.

 

*
Дъждът
проми
изсъхналите
мисли…
Живителната
влага попи в
ожаднялата
земя.
Бурята отнесе
овехтелите
разбирания
за живота.
Дойде
есента.

 

Авантюра

Ще изляза
навън,
ще сваля
маската
от голата
си душа
и ще победя
в боя
с вятърните
мелници.

 

Списание „Нова асоциална поезия“, бр. 30, ноември, 2020

Comments

comments