Деница Минева – От другата страна на нощта

Намираме човека от другата страна на нощта. Тишината тъгува и минутите отброяват дъха ни. Новият свят кръжи в стиховете на Деница Минева. 

Александър Арнаудов

 

July morning
(след изгрева)

под сянката
в парка
нов свят
кръжи

другият
е немислим

 

Намерих те

от другата страна на нощта
сред цъфнали звезди
целунати поля
усмивката ти
светещи фенери
по моста,
който изградих
за да те стигам

всеки път

в сърцето ти да влизам
да ликувам
лицето ти да припознавам
и боса да прекрачвам
твоя дом

 

Импулси

Усещаш ли мислите си
кабели дълги
нежни или груби
верни или грозни
красиви или лъжовни

усещаш ли началото

а края

усещаш ли живота

как бълбука
там долу

в ляво

 

Нощем

когато минутите отброяват
дъха ти
секундите бързат да ги догонят
но само пулсът на сърцето ми
улавя капките –

дъждовни многоточия

тишината търгуват

за слънце топлина

 

Списание „Нова асоциална поезия“, бр. 23, октомври, 2019

Comments

comments