Александър Бакалов – Ако искате да бъдете убити

Животът е създаден по действителни събития, но ако искате да бъдете убити, станете като децата, защото тяхно е Царството Небесно. Предлагаме ви най-новите стихове на Александър Бакалов на майските страници на електронно списание „Нова асоциална поезия“.

 

*
Искам да ти захапя
зърната,
които бързо ще покълнат
в устните ми.

 

*
Каквото и да сложиш
на масата,
тя няма да има
повече крака.

 

*
Никой не може
да препише музика
от петолинието на съдбата.

 

*
Животът е създаден
по действителни събития.

 

*
Децата имат предимството
да нямат предимство –
вкъщи, в училището
и в цялото общество.
Ако искате да бъдете убити,
станете дете или честен човек.

 

*
Няма такава майка
като уличната котка –
ражда и гледа деца,
погребва повечето,
но има сили
за още сватби,
за още погребения.
И я видях веднъж
да души своето дете
премазано
от автомобилни гуми-
и плаках аз, тя не.

 

Списание „Нова асоциална поезия“, бр. 21, май, 2019

Comments

comments