Красимир Вардиев – Белези

Разбираме, че всяка една дума е повече, отколкото си заслужава. Не знаем езика на любовта, затова оставяме белези. Намираме светлина и мрак в новите стихове на Красимир Вардиев.

Александър Арнаудов

 

Пропускане на езици

Езикът на любовта
Толкова труден за учене
Толкова кратко времето
Затова да си говорим
На български
Аз не си струвам времето
Ти не си струваш труда
Идеални сме един на друг
Хайде да си направим
Белези

 

Тракийска мистерия 2

Пияни в гората се лутаме
По повод топлото
След панелната зима
Мистично пеят в устройството
Мистичните гласове
На мистичните баби
В съпровод на Жерард и Брегович
Пияни в гората се гоним
Зелена е кръвта ни зелена
Щом не сме мъртви
Сме млади
Пияни в гората се търсим
Задоволени остават
Единствено кърлежите
Устите ни смърдят
На пресен чесън
Намерен между габърите

 

Наздраве за поемането и поетите

По Йорданка Белева

Понякога си мисля
Че всяка моя дума
Е с една повече
Отколкото си заслужава

 

Пролет

Спор оглася квартала
За имоти се препират
Два славея

 

Ако

На Ива Градинарова
От вуйчо за пълнолетието

В този живот
Ако търсиш познание
Намираш познание
Ако търсиш щастие
Намираш щастие
Ако търсиш радост
Намираш радост
Ако търсиш работа
Намираш работа
Ако търсиш приятели
Намираш приятели
Ако търсиш успех
Намираш успех
Ако търсиш семейство
Намираш семейство
Ако търсиш светлина
Намираш светлина
Ако търсиш мрак
Намираш мрак
Ако търсиш лудост
Намираш лудост
Ако търсиш надежда
Намираш надежда
Ако търсиш вяра
Намираш вяра
Ако търсиш любов и истина
Намираш какво ли не
Познание, щастие, радост,
Работа, приятели, успех, семейство,
Светлина, мрак, лудост, надежда, вяра
И понякога само понякога
Любов и истина
Затова са толкова ценни
Важното е да не се отказваш

 

Списание „Нова асоциална поезия“, бр. 20, април, 2019

Comments

comments