Десислава Славова – Еднопосочен билет за никъде

Животът е еднопосочен билет за никъде, който само любовта може да превърне в двупосочен. Най-новите стихове на Десислава Славова – един от най-талантливите млади автори на Нова асоциална поезия.

 

използвам
двуличието
на думите
като еднопосочен
билет за никъде

 

каза ми
да си намеря
хоби
пиша
поезия
и те
убивам
в нея

 

сянка

хората търсят
истинската
любов в
отсрещния
човек
а тя винаги
е била зад
гърба им

 

сърце

дом обитаван
от призраци

 

хванати за
греховете си
чупим времето
с устни пропити
от горчилка

 

поезията крещи
за помощ
в сърцевината ѝ
забивам угарки
от кървящи
думи

 

чувствата са
дефекти
всеки ги
избягва
но всеки
ги има

 

когато оставяш
миналото зад
гърба си
внимавай да
не почука на
вратата ти
дегизирано
като бъдеще

 

белезите не
се заличават
с докосване
от носталгия

 

обичам
каквото
нямам
поела
натам
докъдето
не стигам

 

в любовта
няма поправка
никой не е
издържал
изпита ѝ

 

посоки

обърквам
пътя до
мястото
където си
оставих
сърцето

 

Списание „Нова асоциална поезия“, бр. 9, март, 2018

Comments

comments