Димитър Пенчев – Мост

Димитър Пенчев е роден на 15.02.1967 г. в село Бъта, обл. Пазарджик. Завършил е техническо училище в гр. Панагюрище, където и в момента живее със семейството си. Той е истински представител на работническата класа и едновременно с това – доста интересен и своеобразен автор. До настоящия момент има четири книги: „Пътеки на мисълта“ – 2006; „Уловени по пътя“ – 2014; „Речник на говоримия диалект – село Бъта“ – 2015; „Ситновъртежи“ /хайку/ – 2017 и е един от основателите на литературното движение „Нова Асоциална Поезия“. Има редица публикации във вестник „Време“, участва с текстове в антологията „Светлини над града“, както и в сборника с разкази „Пътуващите книги на Стара Загора“. От близо година насам публикува стиховете си в електронно списание „Нова Асоциална Поезия“.

*
С погледи
създаваме мост,
на който се
срещаме.
Отдолу река
на отминали
илюзии.

 

*
В името ти
няма
моята буква,
а аз се чудех
защо не съм
любовта,
която ти
липсва.

 

ФЕНЕР

Тъмно е,
паля фитила
на очакването.
Когато
свърши газта,
ще се преродя
в епитафия
върху
собствения си кръст.

 

*
Изричам
сълзите си
в стихове,
а те плачат
за теб.

 

*
Сълзите ми са
черно-бели пътеки
под облаците на
безлунна коледна нощ.

Ако смяташ да ме убиеш,
позволи ми да умра
в прегръдките ти.

 

*
Дъждът ме
прегръща
с твоите сълзи,
затварям очи,
не искам и
аз да валя.

 

*
Докосвам слънцето
в съня си,
опарва ме
също като любовта ми
към теб,
изгаряща всички мостове
зад мен.

 

*
Само при пълнолуние
мога да обичам една жена.

Боже, не гаси луната!

 

БРАК

Белези са
нашите подписи.

Дълга история.

 

*
Когато търся себе си,
започвам от твоя дом,
най-често там съм бил
извън себе си.

 

*
Графиката
на любовта –
чертаем я
с тайни срещи
помежду си.

 

*
Историята
рисува
спомените си
с кръв.

По-нагледно е
и по-дълго
се помни.

 

ВОЛЯ

Лишавам тялото,
калявам душата.

Подготвям я
за среща с Бог.

 

*
Беше поредният сън,
който не срещнах
в този свят.

Ще те чакам
в другия.

 

Списание „Нова асоциална поезия“, бр. 7, януари, 2018

Comments

comments