Денис Олегов – Chinatown

Мегаполис

Десетки милиони
души
и само десетки
души.

 

Chinatown

Милиарди тихи стъпки,
пречупени под тежестта
на Културни революции,
отекват в поклонение
пред алената мумия.
В наведените умове
тлее погребаният разум
на Забранения град,
превърнал се в киша.
При второто пришествие
на китайското чудо
ще оцелеят само прагматиците,
а мислите отново
ще заспят.

 

Свободна Европа

Да избереш службата
пред робството.

 

*

Избори –
новите дрехи
на царя.

 

*

В концлагера
на метрополитена
човешките животи
се претапят
в умората на
яростните погледи,
изгубили правото
на въздух.

 

Йерархия

Най-равните свине
разкъсват пушечно месо,
а всички жители
на фермата
са обикновен ресурс
за постройка
на развити стари имения.

 

*
Всички мислят
за любов,
а аз съм
лишен от
мисъл.

 

Вечерна емисия

И накрая – добрата новина:
всички ще умрем.

 

Списание „Нова асоциална поезия“, бр. 4, октомври, 2017

Comments

comments